Wednesday, July 29, 2009

Moldova's E-Day - not hiding the frauds anymore

Association Promo-Lex, one of the NGOs that monitors the early elections of 29 July 2009, issued today, at 18.00hrs it second report.

Out of 34 infringements reported by them in their second report, seven are mentioning problems with the misuse of mobile ballot boxes, which is a matter that involves more voters (the report is in Romanian, however, see cases no.6, 7, 17, 22, 28, 29 and 31).

Promo-Lex reported that people also vote according to the F9 form – a replacement for regular ID cards, when the ID card is missing (old expired, stolen, etc). As observers reported, the F9 form is photocopied and then the „voters” just come with photos taped on the forms and vote (multiple cases), for... (exactly).

The News Portal Azi.md reports that in Ungheni town, a private bus was contracted to transport students who are now in vacation to the Moldovan capital, so that they can vote – ahead of April 5 they were not allowed to vote in towns where thy study, for these elections the situation was “reinterpreted” and they could not vote at home. The owner of the bus was allegedly called by traffic police one day ahead of the elections and „suggested” not to transport them, otherwise he might have problems. In the morning of the Electoral Day the owner found that the registration numbers of the bus were torn down, missing and two of the wheels were completely wrecked. He called for police, which did not even show up...

In another location, local newspaper with an internet TV station (JurnalTV) reported that a voter in Codru outlet, near Chisinau, allegedly tried to stuff in the ballot box 15 ballots, all “voted” for the Communist party.

Unimedia News portal reported today, July 29, that in Sangera, Sergiu Bumbu (the son of Deputy Mayor of Sangera), who is Our Moldova Alliance political party representative, requested Communist party sympathisers to stop violations of electoral norms [unspecified]. In response, a representative of the Communist party shot Bumbu in the leg. Latest news reports say that instead of driving Sergiu Bumbu to a hospital, he was taken to the Botanica police commissariat (in Chisinau, Moldovan capital).

Media also reports that his father, deputy Mayor of Sangera, was attacked as well - an unidentified person, accompanied by two Communist District Councilors (Vasile Bulgăr and Dumitru Baciu), stroke the Deputy Mayor of Sangera, Mr. Ştefan Bumbu, with the head, over Deputy mayor's face. Police did not detain the attacker, despite the fact that they talked to the offender...

Jurnl.md report that 49,2% of people voted in the elections - the elections are valid from the point of view of turnout(Vlad Lupan Comments: recognition threshold was lowered by communist party to 33% in June 2009, although Council of Europe's Venice Commission suggested no electoral legislation should be changed six months ahead of the elections). Over 1,300,000.00 people voted by 19.00hrs. This is 3% less than on April 5. Additionally the Jurnal.md newspaper reports that 66,879.00 voters were registered on supplementary lists.

Another news speaks about a person introduced in the electoral rolls 52 times, with different ID number.

Unofficial sources report that at 18.00hrs the Communist party already gathered 47% of the votes, which is again a figure that might be questioned in the view that there are many infringements and that the polls were showing a decline of Communist party popularity, while such 47% support contradicts the polls and might be related to infringements.

See the entire Promo-Lex report, however in Romanian here at Read more: ->
COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE

ASOCIAŢIA PROMO-LEX


Raport interimar nr. 2
Monitorizarea zilei alegerilor parlamentare anticipate

Publicat la 29 iulie 2009, ora 18.00

Introducere
Monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 în şapte circumscripţii electorale este un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte „Coaliţia 2009”. „Coaliţia 2009” este o uniune benevolă de organizaţii non-guvernamentale, care implementează proiecte întru îmbunătăţirea procesului electoral şi sporirea încrederii cetăţenilor în proces. Programele de monitorizare a alegerilor în cadrul „Coaliţiei 2009” sunt implementate atât de Promo-LEX, cît şi de alte organizaţii care fac parte din aceasta.

Al doilea raport intermediar din ziua alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 se referă la monitorizarea circumscripţiilor electorale Floreşti, Rezina, Dubăsari, Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă şi regiunea transnistreană a Republicii Moldova de către peste 270 observatori. Aceste raioane mărginesc regiunea transnistreană şi găzduiesc secţii de votare speciale destinate alegătorilor cu domiciliul în regiunea transnistreană. Informaţia din raport a fost colectată de observatorii Promo-LEX în raioanele monitorizate prin observare directă, întâlniri cu interlocutori şi consultarea documentelor oficiale.

Constatările şi recomandările din prezentul raport sunt formulate cu bună credinţă şi prezentate în spiritul unei cooperări sănătoase cu toate părţile interesate în edificarea unui proces electoral transparent şi corect în Moldova. Autorii solicită persoanelor şi instituţiilor interesate să ofere informaţii, să critice sau să corecteze anumite aspecte sau recomandări incluse în Rapoartele de monitorizare a procesului electoral în circumscripţiile nominalizate. Efortul de monitorizare se ghidează de Constituţia Republicii Moldova, Codul Electoral, şi standardele şi principiile internaţionale de observare a alegerilor.

Proiectul este susţinut financiar de National Endowment for Democracy.

I. Constatări.

1. La orele 12.30 în cele 11 secţii de votare în care pot vota alegătorii din regiunea transnistreană, şi-au exercitat dreptul la vot 2346 alegatori.
2. La orele 17.30 în cele 11 secţii de votare în care pot vota alegătorii din regiunea transnistreană, şi-au exercitat dreptul la vot 3982 alegatori.
3. În municipiul Bender, au rămas plasate pe stâlpii şi blocurile de locuit afişele concurentului electoral PCRM.
4. În satul Varniţa, raionul Anenii Noi, Victor Petrov, preşedintele secţiei de votare nr. 41, intimidează observatorul Promo-LEX, interzicându-i să se deplaseze şi să stea doar pe scaun.
5. În satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă, din cauza incompetenţei unui membru al biroului electoral al secţiei electorale care deservea alegătorii din regiunea transnistreană, s-a creat aglomeraţie. La intervenţia observatorului Promo-LEX, preşedintele secţiei de votare a schimbat membrul respectiv.
6. În oraşul Căuşeni, secţia de votare nr. 2, Veaceslav Nogai, preşedintele Asociaţiei de război şi muncă, a adus o listă de 26 (douăzeci şi şase) de persoane, pentru care, din nume propriu a solicitat deplasarea urnei mobile la domiciliul persoanelor respective. Cetăţeanul Iurie Arhipov, care era una din cele 26 de persoane indicate în listă, fiind inclus în lista de bază, a votat deja. Acesta a declarat observatorului Promo-LEX că nu a solicitat deplasarea urnei mobile la domiciliul său.
7. În satul Ciobanovca, Anenii Noi nu a fost întocmit procesul verbal şi, respectiv, nu le-au introdus în cele două urne mobile.
8. În satul Chircăieştii Noi, raionul Căuşeni, dnul Cericov Fiodor, reprezentant PCRM în secţia de votare nr. 16 din localitate, intimidează observatorii independenţi, interzicându-le să vorbească la telefonul mobil.
9. În satul Carahasani, raionul Ştefan Vodă, s-a permis votarea pentru doi studenţi, care au viza de reşedinţă temporară în alte localităţi.
10. În satul Gordineşti, raionul Rezina, Onu Ludmila, vice-preşedintele consiliului raional, Gobjilă Vasile, secretarul consiliului raional şi Lonichi Iulia, primarul satului Gordineşti, au stat la intrarea în secţia de votare circa 30 de minute. La secţia de votare din localitate au venit cu automobilul primăriei.
11. În satul Olăneşti, raionul Ştefan Vodă, au rămas plasate pe stâlpi şi în alte locuri neregulamentare afişele concurenţilor electorali PPCD, PCRM, PLDM, iar în satul Talmaza, acelaşi raion, ale concurentului electoral PCRM.
12. În satul Copanca, raionul Căuşeni, la secţia de votare nr. 23, dna Tihonov Zinaida (observator din partea PCRM) se deplasa prin sat şi întocmea o listă a persoanelor care vor să voteze la domiciliu. Lista a fost prezentată preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
13. În satul Zaim, raionul Căuşeni, înainte de sigilarea urnei de votare au votat cel puţin 10 (zece) persoane. Procesul verbal întocmit este incomplet - nu a fost semnat, ştampilat şi nu era scris numărul buletinelor de identitate.
14. În satul Slobozia, raionul Ştefan Vodă, la ora 11.30 a dispărut fila din listele electorale ale cetăţenilor incluşi în listă numerele de ordine de la 161 până la 218 (57 persoane). În acest sens s-a întocmit un proces verbal.
15. În oraşul Căuşeni, secţia de votare nr. 2 o persoană a votat, indicându-se cu domiciliul Dimitrie Cantemir 44/2. Această adresă nu există.
16. În satul Tarasova, raionul Rezina, au votat trei persoane care au prezentat forma F 9 cu fotografia lipită cu bandă adezivă, fără a fi indicat numărul documentului.
17. Primarul satului Pârâta, raionul Dubăsari, s-a deplasat în localitate cu urna mobilă. Observatorii nu au fost informaţi de acest fapt. Respectiv, nu se cunoaşte numărul buletinelor de vot şi lista persoanelor la care acesta se va deplasa.
18. Primarul satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, pe parcursul a două ore a stat în incinta secţiei de votare. Observatorul Promo-LEX a atenţionat preşedintele secţiei de votare respective despre inadmisibilitatea faptului dat. Ultimul nu a reacţionat şi a permis staţionarea în continuare a primarului.
19. În secţia de votare nr. 42 din satul Taraclia, raionul Căuşeni, listele electorale sunt întocmite incorect, la nici o persoană nu a fost indicată seria şi numărul buletinului de identitate. Preşedintele secţiei de votare a declarat că în acest fel listele au fost primite de la primărie. Membrii biroului electoral al secţiei de votare includ seria şi numărul buletinului de identitate cu pixul. În secţia sus-indicată, urna şi draperiile sunt de culoare roşie.
20. La secţiile de votare nr. 16 din Ciobanovca şi nr. 30 Merenii Noi, ambele din raionul Anenii Noi, s-a constatat nerespectarea distanţei de 100 de m de la secţia de votare de colaboratorii de poliţie.
21. La secţia de votare nr. 2 Anenii Noi, observatorul Promo-LEX a constatat trei persoane decedate incluse în listele de bază. Este vorba de persoanele Ciumacenco Stanislav 05.09.1963 a. n., cu nr. 1534 pe lista electorală buletin de identitate A 25018197, care fiind verificat în baza de date al Ministerului Dezvoltării Informaţionale figurează ca fiind nevalabil; Teslari Andrei 30.11.1959 a.n., cu nr.462 pe lista electorală, buletin de identitate A 25004732 care fiind verificat în baza de date al Ministerului Dezvoltării Informaţionale figurează ca fiind nevalabil; Cobuşcean Evdochia, a.n. 20.08.1930, cu nr. 1957 pe lista electorală, paşaport IV BM 646800, verificarea în baza de date al Ministerului Dezvoltării Informaţionale este imposibilă.
22. La secţiile de votare nr. 15 din satul Talmaza, nr. 24 din satul Antoneşti şi nr. 17 din satul Caplani din raionul Ştefan Vodă, au fost depuse cereri de solicitare a urnei mobile pentru votarea la domiciliu, care erau scrise de una şi aceiaşi persoană la calculator. Observatorii au înaintat cereri pentru a refuza înregistrarea acestor persoane în registrul persoanelor care au solicitat votarea la domiciliu prin intermediul urnei mobile.
23. În subsolul Casei de Cultură din satul Malovata Veche, raionul Dubăsari, unde este amplasată secţia de votare, funcţionează un bar în care se comercializează băuturi alcoolice. Observatorii Promo-LEX au depus o contestaţie în adresa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, pentru a iniţia acţiuni în vederea scoaterii din comercializarea băuturilor alcoolice în ziua alegerilor. La momentul de faţă o decizie asupra cazului nu a fost primită.
24. La secţia de votare din satul Ţînţăreni r-ul Anenii Noi, primarul din localitate s-a aflat în apropierea secţiei de votare aproximativ 30 de minute, mai mult timp decât este necesar pentru exprimarea opţiunii de vot.
25. Sunt prezente afişe electorale ale concurenţilor electorali în localităţile Talmaza secţia de votare nr.28 (PCRM), Olăneşti (PCRM, PPCD, PL şi PLDM) şi Palanca (Palanca), raionul Ştefan Vodă
26. În satul Teliţa r-ul Anenii Noi, s-au eliberat certificate cu drept de vot la şase persoane: Mitreanu Oleg A 25062688, Ursu Andrei A 25036719, Niţorean Vitalie A 25074434, Niţorean Ştefan A 25049165, Clichici Sergiu A 25067211, Cheliminciug Serghei A 25058391. În urma verificării în baza de date a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a acestor acte de identitate s-a constatat că buletinele de identitate A 25036719 (Ursu Andrei) şi A 25058391 (Cheliminciug Serghei) nu sunt valabile, iar buletinul de identitate A 25049165 (Niţorean Ştefan) nu este de găsit în baza de date.
27. În satul Fîrlădeni raionul Căuşeni, dna Malîi Tamara a fost surprinsă în momentul în care semna pentru alegătorul Leşan Alexei, care la acel moment nici nu se afla în incinta secţiei de votare. Doamna a explicat că persoana dată ar fi fost la secţie, i-a eliberat buletin de vot, dar ultimul a uitat să semneze în lista electorală. Incidentul se cercetează.
28. Secţia de votare nr.1 Căuşeni membrii biroului s-au pornit cu urna mobilă. Buletinele de vot au fost luate din secţie fără a fi numărate. Pe drum membrii secţiei au întocmit o nouă listă, mai mult ca atât au fost opriţi de un automobil din care membrii au primit o altă listă cu persoane care solicită urna mobilă. Nici una din listele noi nu au fost prezentate observatorilor, cu toate că au solicitat să le vadă.
29. Secţia de votare nr.8 Căplani Ştefan Vodă, la orele 14.00 a fost prezentată de către Calalb Vladimir Ilici prin care a solicitat urna mobilă pentru 17 persoane. La iniţiativa observatorilor, membrii biroului electoral al secţiei de votare nu au luat în calcul această listă şi respectiv persoanele nu au fost incluse în registrul alegătorilor care au solicitat urna mobilă.
30. Primarul satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Tudoreanu Nicolai Gheorghe, de la orele 9.30 pînă la 16.00 aflându-se la o distanţă de circa 50 metri de la secţia de votare discută cu alegătorii care vin pentru a-şi exercita dreptul la vot. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, dna Ceban Liubovi atenţionată asupra acestui fapt, a neglijat solicitările observatorilor şi nu a intervenit pentru a curma incidentul.
31. La secţia de votare nr. 5 din satul Antoneşti, raionul Ştefan Vodă, la orele 8.30 Zamă Veaceslav şi Chirilov Vladimir au venit cu cereri comune pentru 24 persoane, pentru a vota la domiciliu. La insistenţa observatorilor aceste cereri nu au fost admise.
32. La secţia de votare din satul Feşteliţa r-ul Ştefan Vodă, membrul biroului electoral al secţiei de votare, dna Galafton Natalia a eliberat buletin de vot cetăţeanului Bulhac Ivan, fără ca cel din urmă să dispună de buletin de identitate.
33. Preşedintele secţiei de votare din satul Ustia nu a oferit observatorului Promo-LEX posibilitatea de a analiza listele persoanelor care au votat în baza certificatelor pentru drept de vot.
34. În satul Teliţa în registrul persoanelor care au solicitat urna mobilă au fost înregistrate 23 persoane. Monitorizând procesul de votare petrecut de către membrii secţiei de votare cu urna mobilă, observatorii au constatat că o mare parte din persoane incluse în listă de fapt nici nu au solicitat posibilitatea să voteze la domiciliu. Astfel din cele 23 persoane incluse iniţial în listă doar 19 persoane au votat, confirmându-se astfel includerea în lista respectivă a numelor de către alte persoane decât solicitanţii indicaţi.

No comments: