Wednesday, May 16, 2012

Stabilirea relaţiilor dimplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Maldivelor

Activitatea Ambasadelor RM
http://www.mfa.gov.md/embassy-activity-ro/
15.05.2012

Stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Maldivelor

La data de 14 mai curent, prin semnarea de către Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, Ambasadorul Vlad Lupan şi omologul său din  Republica Maldivelor Ambasadorul Ahmed Sareer a protocolului corespunzător, au fost stabilite relaţii diplomatice dintre cele două state.

În contextul evenimentului, cei doi ambasadori au afirmat voinţa Guvernelor lor de a promova înţelegerea reciprocă şi întări prietenia şi cooperarea între părţi în baza principiilor Cartei ONU şi dreptului internaţional, în particular referitoare la egalitatea între state, respectul pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a acestora.

Concomitent a avut loc un schimb de informaţii şi opinii asupra istoriei, culturii, a situaţiei social-economice curente şi politicilor interne şi externe ale celor două state, precum şi perspectivelor de cooperare pe multiple planuri dintre acestea.

Thursday, May 10, 2012

Republica Moldova îşi extinde relaţiile diplomatice

Pe data de 4 mai si respectiv 8 mai 2012, Republica Moldova şi-a îmbogăţit spectrul partenerilor externi prin stabilirea la New York, a relaţiilor diplomatice cu Insulele Solomon şi, respectiv, cu Tuvalu. 

În mod principal, voi menţiona că stabilirea relaţiilor cu aceste ţări îi permit Republicii Moldova, dar şi statelor respective să ne asigurăm de susţinerea unor proiecte în cadrul ONU, organizaţia care din punct de vedere a reformelor pro-europene şi asistenţei finaniciare este donatorul numărul unu pentru Republica Moldova, dar şi pentru cele două state insulare. În acest context contează susţinerea reciprocă pe care statele mici şi le oferă în cadrul organizaţiilor internaţionale majore, acest forum fiind adiţional şi unicul unde participă majoritatea statelor din lume.

Astfel, conform comunicării Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă ONU, la 4 mai 2012, la New York, s-a desfăşurat ceremonia de stabilire a relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Insulele Solomon, Protocolul în acest sens fiind semnat de către reprezentanţii permanenţi ai celor două state pe lângă Naţiunile Unite - ambasadorii Vlad Lupan şi Collin Beck. Concomitent, cei doi reprezentanţi au adresat o scrisoare comună Secretarului General ONU în scopul informării statelor membre ONU cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două țări.


Respectiv, la 8 mai 2012 Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, împreună cu omologul său din Tuvalu, Ambasadorul Afelee Pita, au semnat la New York Comunicatul Agreat în Comun cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două state.

Pe lângă subiecte privind ultimele evoluţii politice din Republica Moldova, Insulele Solomon, Tuvalu, au fost discutate, după cum este menţionat mai sus şi problematica ONU, precum şi subiecte ce ţin de schimbări climatice care afectează ambele state, situaţii ce ţin de respectarea dreptului internaţional, inclusiv la capitolul suveranitatea şi integritatatea teritorială a statelor.

Încă doi paşi mici, dar relevanţi, ai Republicii Moldova pe arena internaţională.

Vlad Lupan
10 mai 2012

(P.S. Susţinerea se adună picătură cu picătură...)

Sunday, May 6, 2012

Republica Moldova a preluat preşedinţia Comisiei ONU pentru Populaţie şi Dezvoltare

http://www.onu.mfa.md/news-en/491946/ 04.05.2012
Vineri, 27 aprilie 2012, dl Vlad Lupan, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, a fost ales în calitate de Preşedinte al Comisiei ONU pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru sesiunea a 46-a (2012-2013).

În această calitate, Şeful Misiunii va coordona activităţile Comisiei, în special în pregătirea sesiunii din luna 2013 cu tematica migraţiunii şi aspectelor şi tendinţelor demografice pe care le implică.

În intervenţia din 27 aprilie 2012, în contextul alegerii sale în calitate de Preşedinte în cadrul plenarei Comisiei, dl Ambasador a menţionat că Republica Moldova este un stat afectat de problemele migraţiei care au un impact negativ asupra structurii populaţiei din Republica Moldova şi, respectiv, asupra economiei şi dezvoltării statului nostru. Luând în consideraţie faptul că din componenţa Biroului Comisiei fac parte Filipine, Germania şi Egipt, reprezentantul Republicii Moldova a enunţat obiectivul de a lucra în spirit consensual pe marginea acestei probleme care este una dintre cele mai complexe sub aspect demografic şi de dezvoltare.

Adiţional, pe data de 25 aprilie Republica Moldova a fost aleasă în calitate de Preşedinte al Comitetului ONU pentru Conferinţe pentru anul 2012, precum şi exercită curent funcţia de Vice-Preşedinte al Comitetului ONU pentru Informaţii pentru aceeaşi perioadă. Pe parcursul lunii aprilie 2012, reprezentanţii Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă ONU, la New York, au condus mai multe şedinţe ale comitetelor sus-menţionate şi au interacţionat cu statele membre şi cu Secretariatul ONU pentru a asigura funcţionalitatea şi buna desfăşurare a activităţii acestor structuri inter-guvernamentale.

--------------------
 Notă: Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare reprezintă o structură subsidiară a Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) şi a fost stabilită prin decizia acestuia pe 3 octombrie 1946. Aceasta reprezintă un mecanism inter-guvernamental al cărui rol primordial este de a promova implementarea Programului de Acţiuni al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare. Comisia examinează şi efectuează recomandări către ECOSOC în soluţionarea problemelor populaţiei, dezvoltarea politicilor, programelor şi strategiilor în domeniu, precum şi facilitează acţiunile de acordare a asistenţei în domeniul populaţiei ţărilor în curs de dezvoltare şi celor cu economie în tranziţie. 

Ţara noastră este membru al Comisiei pentru mandatul 2012-2016.