Wednesday, May 16, 2012

Stabilirea relaţiilor dimplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Maldivelor

Activitatea Ambasadelor RM
http://www.mfa.gov.md/embassy-activity-ro/
15.05.2012

Stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Maldivelor

La data de 14 mai curent, prin semnarea de către Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, Ambasadorul Vlad Lupan şi omologul său din  Republica Maldivelor Ambasadorul Ahmed Sareer a protocolului corespunzător, au fost stabilite relaţii diplomatice dintre cele două state.

În contextul evenimentului, cei doi ambasadori au afirmat voinţa Guvernelor lor de a promova înţelegerea reciprocă şi întări prietenia şi cooperarea între părţi în baza principiilor Cartei ONU şi dreptului internaţional, în particular referitoare la egalitatea între state, respectul pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a acestora.

Concomitent a avut loc un schimb de informaţii şi opinii asupra istoriei, culturii, a situaţiei social-economice curente şi politicilor interne şi externe ale celor două state, precum şi perspectivelor de cooperare pe multiple planuri dintre acestea.

No comments: