Sunday, May 6, 2012

Republica Moldova a preluat preşedinţia Comisiei ONU pentru Populaţie şi Dezvoltare

http://www.onu.mfa.md/news-en/491946/ 04.05.2012
Vineri, 27 aprilie 2012, dl Vlad Lupan, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, a fost ales în calitate de Preşedinte al Comisiei ONU pentru Populaţie şi Dezvoltare pentru sesiunea a 46-a (2012-2013).

În această calitate, Şeful Misiunii va coordona activităţile Comisiei, în special în pregătirea sesiunii din luna 2013 cu tematica migraţiunii şi aspectelor şi tendinţelor demografice pe care le implică.

În intervenţia din 27 aprilie 2012, în contextul alegerii sale în calitate de Preşedinte în cadrul plenarei Comisiei, dl Ambasador a menţionat că Republica Moldova este un stat afectat de problemele migraţiei care au un impact negativ asupra structurii populaţiei din Republica Moldova şi, respectiv, asupra economiei şi dezvoltării statului nostru. Luând în consideraţie faptul că din componenţa Biroului Comisiei fac parte Filipine, Germania şi Egipt, reprezentantul Republicii Moldova a enunţat obiectivul de a lucra în spirit consensual pe marginea acestei probleme care este una dintre cele mai complexe sub aspect demografic şi de dezvoltare.

Adiţional, pe data de 25 aprilie Republica Moldova a fost aleasă în calitate de Preşedinte al Comitetului ONU pentru Conferinţe pentru anul 2012, precum şi exercită curent funcţia de Vice-Preşedinte al Comitetului ONU pentru Informaţii pentru aceeaşi perioadă. Pe parcursul lunii aprilie 2012, reprezentanţii Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă ONU, la New York, au condus mai multe şedinţe ale comitetelor sus-menţionate şi au interacţionat cu statele membre şi cu Secretariatul ONU pentru a asigura funcţionalitatea şi buna desfăşurare a activităţii acestor structuri inter-guvernamentale.

--------------------
 Notă: Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare reprezintă o structură subsidiară a Consiliului Economic şi Social ONU (ECOSOC) şi a fost stabilită prin decizia acestuia pe 3 octombrie 1946. Aceasta reprezintă un mecanism inter-guvernamental al cărui rol primordial este de a promova implementarea Programului de Acţiuni al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare. Comisia examinează şi efectuează recomandări către ECOSOC în soluţionarea problemelor populaţiei, dezvoltarea politicilor, programelor şi strategiilor în domeniu, precum şi facilitează acţiunile de acordare a asistenţei în domeniul populaţiei ţărilor în curs de dezvoltare şi celor cu economie în tranziţie. 

Ţara noastră este membru al Comisiei pentru mandatul 2012-2016.

No comments: