Thursday, June 14, 2012

Republica Moldova a stabilit relaţii diplomatice cu Haiti şi Gambia

Activitatea Ambasadelor RM

Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Haiti

Pe data de 7 iunie 2012, la New York au fost stabilite relaţii diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Haiti, Protocolul respectiv fiind semnat de către reprezentanţii permanenţi ai celor două ţări pe lângă ONU - ambasadorii Vlad Lupan şi Jean Wesley Cazeau.
...
Urmare a ceremoniei, reprezentanţii permanenţi au adresat o scrisoare comună Secretarului General ONU în vederea informării statelor membre ale Naţiunilor Unite asupra stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Haiti.Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Gambia
http://www.onu.mfa.md/news-en/492375/


Pe 12 iunie curent, la New York, au fost încheiate relaţii diplomatice între Republica Moldova şi Republica Gambia, Protocolul în acest sens fiind semnat de reprezentanţii permanenţi ai celor două state pe lângă ONU, ambasadorii Vlad Lupan şi Susan Waffa-Ogoo.
În cadrul ceremoniei, cei doi reprezentanţi au afirmat voinţa Guvernelor lor de a promova înţelegerea reciprocă şi întări prietenia şi cooperarea între părţi în baza principiilor Cartei ONU şi dreptului internaţional, în particular referitoare la egalitatea între state, respectul pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a acestora.
...

No comments: