Monday, December 3, 2012

Procesul de stabilire a relaţiilor strategice în politica externă este o stradă cu două sensuri şi Republica Moldova îşi face partea sa de drum

http://www.onu.mfa.md/news-en/493458/


Priorităţile de politică externă, parteneriatele strategice cu UE, cu Romania, Rusia, sau relaţia specială cu Ucraina, precum şi obiectivul de stabilire a unor relaţii de parteneriat strategic dintre Republica Moldova şi SUA, au fost subiectele prezentării priorităţilor politicii externe ale Republicii Moldova de către dl Vlad Lupan, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, pentru profesorii şi studenţii Institutului de relaţii internaţionale Harriman al Universităţii Columbia, astăzi, 28 noiembrie 2012.
Conflictul transnistrean a fost un alt subiect de interes pentru public. Vlad Lupan a făcut o analiză a relaţiilor multilaterale şi celor bilaterale ale statelor implicate în soluţionarea conflictului: Rusia, România, Ucraina, SUA şi UE. Au venit întrebări privind procesul de negocieri politice, care durează de peste 20 de ani în comparaţie cu progresele la nivel de experţi, în cadrul Grupurilor de Lucru a Măsurilor de Consolidare a Încrederii. Stabilirea unor contacte cu noul lider al regiunii, dialogul Moldo-Germano-Rus, nominalizarea unui nou reprezentant al Federaţiei Ruse pentru conflict, dar şi declaraţiile acestuia, precum şi aplicarea practică a unor teorii a relaţiilor internaţionale de către statele implicate au confirmat că există un anumit progres la nivel tehnic în soluţionarea transnistreană. Chişinăul şi-a adus aportul pentru a realiza acest progres, însă o monitorizare şi evaluare a situaţiei în domeniul dialogului politic încă urmează să demonstreze dacă toţi actorii implicaţi sunt gata să ducă soluţionarea politică a conflictului la un progres real.
Misiunea Republicii Moldova la ONU, New York
28 noiembrie 2012

No comments: